Πρωτόκολλο Covid-19

Στόχος του καταλύματος Aelia Mount Suites είναι να προστατεύσει το προσωπικό και τους φιλοξενούμενους του λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τη νόσο COVID-19 .

Έτσι έχουμε υιοθετήσει όλα τα τελευταία πρωτόκολλα ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με την ενημερωμένη ελληνική νομοθεσία σχετικά με τον COVID- 19. Πιο συγκεκριμένα, αυτά περιλαμβάνουν:

Υπηρεσία υποδοχής

 • Υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη στην υποδοχή.
 • Εφαρμόζεται τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχή.
 • Αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά το check-in/check-out, επιβλέπεται η τήρηση των σωματικών αποστάσεων.
 • Όλα τα κλειδιά των δωματίων απολυμαίνονται πολύ προσεκτικά πριν από την άφιξή σας στο ξενοδοχείο.
 • Τα μέλη του προσωπικού μας είναι έτοιμα να σας υποδεχτούν, με όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας – μάσκες και γάντια.

Κοινόχρηστοι χώροι

 • Καθημερινά, όλοι οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι αερίζονται σωστά.
 • Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων και κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης .
 • Καθαρισμός και απολύμανση όλων των επιφανειών.
 • Περιορισμός των συνωστισμών στα αποχωρητήρια.

Εργαζόμενοι

 • Όλο το προσωπικό μας έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με όλους τους νέους κανόνες υγιεινής και προληπτικής υγείας, καθώς και της προσωπικής υγιεινής τους.
 • Ελέγχουμε διεξοδικά όλα τα πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού και την κατάσταση της υγείας τους.
 • Εφαρμόζεται χρήση γαντιών και μάσκας όπου είναι απαραίτητο με δυνατότητα συνεχούς αλλαγής.
 • Όλο το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο για πιθανό συμβάν Covid-19 και πώς να ενεργεί σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγείας.